Megjelent: 2015. május 19. kedd

 

A Keszthelyi Kórház házirendje

 

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége és betegeink nyugalma érdekében kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjék betartani. Ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját segíti.

Jelen házirend mellékeként csatoljuk a betegjogi írásbeli tájékoztatót, amelyből megismerheti az egészségügyi törvény által biztosított jogait. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

1./ Felvétel

A felvételkor kérjük hozza magával az alábbiakat:

- orvosi beutaló

- személyi igazolvány

- TAJ kártya

- előző vizsgálati leletei (kórházi zárójelentés)

- otthonában használt gyógyszereinek jegyzéke

Kérjük ne hozzon magával : ékszert, egyéb értéktárgyakat, nagyobb pénzösszeget, alkoholos italokat.

 

2./ Ruházat

A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket, ha van mód rá, kérjük küdjék haza. A beteg saját felelősségére a ruházat a kórteremben található szekrényben elhelyezhető.

 

3./ Higiéniás szabályok

A kórházban történő benntartózkodás alatt a higiéniás szabályok betartás mellett, saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) használható, ám a higiéniás szabályokra az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét külön felhívják.

 

4./ Értéktárgyak kezelése

Az értéktárgyak, nagyobb pénzeszközök a kórház házipénztárában, illetve hétvégén a betegellátó osztályon helyezhetők el.
Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem tud felelősséget vállalni!

 

5./ Napirend

A betegek napirendje általában a következők szerint alakul:

5.30-8.00 Hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli

8.30-12.00 Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek

12.00-14.00 Ebéd

14.00-15.00 Csendes pihenő - ezen idő alatt a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk

17.00-18.00 Vacsora

18.00-19.00 Vizsgálati előkészítések

19.00-21.00 Ügyeletes orvosi vizit

22.00 Villanyoltás

6./ Kezelőorvosi utasítások

A betegnek - saját gyógyulása érdekében - be kell tartania az orvosok és az ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait.

 

7./ Szolgáltató helységek

A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben (pl. büfé) tartózkodhatnak. Más kórterembe vagy osztályra - a fertőzés elkerülése érdekében - nem mehetnek át.

8./ Dohányzás

A kórház egész területén a dohányzás tilos.

9./ Televízió nézés

A betegek az osztályok társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül.

 

10./ Rádió hallgatás

A betegek saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében.

 

11./ Szeszes ital fogyasztás

Szeszes italt a kórházba behozni és fogyasztani tilos!

12./ Elbocsátás

Betegeket a kórházból naponta, osztályonként változó időpontban bocsátanak haza, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa értesíti.

Elbocsátáskor a használatra kapott kórházi eszközöket (hőmérő, kórházi textília, stb.) az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

13./ Telefon

A betegek hozzátartozói lehetőleg 14.00-16.00 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról, illetve a fennjáró betegeket abban az időpontban hívják telefonhoz. Kivételt képez a rendkívüli eset.

Telefonon - ha a beteg hozzájárult - csak általános állapotáról adhatunk tájékoztatást az orvosi titoktartás miatt. A beteg  vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelő orvostól kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében  az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

A főbejáratnál ("A" épület), a büfé mellett nyilávnos telefonállomás található.

 

14./  Látogatási rend

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályos társalgóban fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon.

Beteglátogatás időpontja:

Kórházunk betegellátó osztályain a látogatásidő nincs korlátozva, de kérjük, hogy a látogatási időt az osztály rendejéhez igazítani szíveskedjen.

 

15. / Beteg melletti benntartózkodás

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, akkor erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos  az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.

 

16./ Vallásgyakorlás

A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

Kórházunkban a hétvégéken, vasárnap 14.00 órakor istentisztelet megtartására kerül sor, de ezen túl is az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

 

17./ Orvosi konzlium kezdeményezése

A  beteg kezdeményezésére konzílium kérés csak úgy jöhet létre, ha azt a kezelőorvos felé a beteg jelezte. A kezelőorvos részletes tájékoztatást ad az orvosi konzílium kezdeményezésére vonatkozóan.

18./ Betegjogok

Ha a kórházi ellátással vagy a beteg jogai érvényesülésével kapcsolatosan panasza van, a betegjogi képviselő áll a rendelkezésére.

 

Betegjogi képviselő:

Név: Dr. Kovács Ferenc

Telefon: 0683 311-060/1142 mellék

Mobiltelefon: 0620 489-9569

Hely: A épület III. emelet

Fogadóóra: minden héten csütörtökön 14.45-16.45

Kórházi etikai bizottság

Elnök neve: Dr. Antal Károly

Telefon: 0683 311-060/ 2814

Elérhetőség: "A" épület I. emelet

19./ Szolgáltatási részleg nyitvatartása

  • A kórházban lévő ("A" épület, fsz.) büfé nyitvatartási ideje:

Hétfő-csütörtök: 07.00-15.00
Péntek: 07.00-14.00
Szombat-vasárnap: zárva

  • Ital automaták: "B" épület fsz.
  • Telefon: pénzérmés telefon,  "A" épület fsz.,  büfé mellett.

 

 

Az alábbi linkre kattnitva tájékozódhat a betegek jogairól!

>>> A BETEGEK JOGAI <<<